Letní škola (nejen) pro starosty 2024 / 16., 18. a 23. 7. 2024 (09:00 - 16:00) / online

Kód: 402
10% sleva pro členy SMS ČR 25% sleva pro klienty SMS-služby Online kurz
2 hodnocení
Značka: Letní škola
1 818,18 Kč 2 200 Kč včetně DPH

Hola hola, naše online letní škola volá! Tentokrát opravdu nejen pro starosty: vítáni jsou totiž všichni zájemci o aktuální otázky, které trápí obce a města. S našimi lektory jsme si pro ně připravili pestrou směs přednášek, na nichž se věnujeme tématům, která v letošním roce hýbají samosprávami. Ve dvanácti přednáškách vám dvanáct lektorů podá srozumitelnou formou informace, které by neměly uniknout vaší pozornosti. A že se vám všechny termíny nehodí? Nevadí. Účastníkům letní školy zpřístupníme do konce léta záznam všech vystoupení, takže se nemusíte bát, že by vám z naší pestré nabídky něco uniklo. Změna programu vyhrazena.

Detailní informace

Detailní popis produktu

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO STAROSTY 2024_f

Anotace jednotlivých kurzů

Financování regionálního školství a konkurzní řízení - Petr Halada

Základem dobrého vztahu mezi zřizovatelem a jím zřizovanou školou a jejím ředitelem a předpokladem dobrých vzdělávacích výsledků školy je vzájemná efektivní komunikace, ochota naslouchat a snaha porozumět.

Komunitní energetika - Michal Svoboda

V následujících 20 letech musíme nahradit zhruba 1/2 současné produkce fosilní energetiky. Majoritní část budou bez nejmenší pochyby hrát obnovitelné zdroje (jejich chytrá kombinace, nikoliv pouze tolik mediálně proklamovaná fotovoltaika). Ty už nemusí patřit jen velkým korporacím - obce by se měly přímo podílet na novém systému decentrální energetiky. Nepůjde ale zdaleka jen o výrobu. Moderní energetika je o optimalizaci spotřeb, ukládání energií, agregaci flexibility a chytrém řízení spotřeby. Vše bude velmi brzo i jedna z rolí obcí a jejich představitelů. Připravíme Vás na tuto novou realitu, která bude daleko otevřejnější, demokratičtější, ale i levnější, než stávající centralizovaný systém.

Obec a pohřebnictví - Adéla Palíšková

Seminář je určen starostům, hospodářkám či správcům pohřebiště obcí. Účastníci získají informace o povinnostech obce (zřizovateli pohřebiště), formální i obsahové stránce
nájemních smluv na hrobová místa či o řádu veřejného pohřebiště. Seznámí se s obsahem zákona o pohřebnictví a jeho aplikací v praxi. Kurz obsahuje náhled do problematiky sociálních pohřbů, důstojného rozloučení se zesnulými občany a možnosti uložení ostatků. Nebudou chybě praktické rady a zkušenosti z praxe.

Trestní odpovědnost komunálních politiků - Jan Horník

Každý komunální politik, starosta o to významněji, musí přijmout svou funkci s veškerou odpovědností, která se k tomu váže – od politické, přes majetkoprávní až po trestní. Sice není odpovědnost za učiněná rozhodnutí a realizované kroky bezbřehá, nicméně trestní postih až do výše několika let odnětí svobody (tj. odpykání si trestu v teplácích) hrozí například jen za nedodržení pravomocí rozdělených mezi jednotlivé orgány obce, vznikne-li obci škoda. Upozorníme Vás na základní mantinely trestní odpovědnosti voleného funkcionáře ve vazbě na zákon o obcích. Podělíme se s Vámi o příklady dobré a špatné praxe.

Odměňování zastupitelů - Dominik Hrubý

Odměňování zastupitelů obcí je velmi citlivým tématem, a to i na obcích I. typu. Bývá proto pod drobnohledem veřejnosti i kontrolních orgánů. Z praktických zkušeností přitom vyplývá, že ne vždy představitelé obcí postupují v této oblasti zcela bezchybně. Na semináři si účastníci budou moci osvěžit základní principy právní úpravy odměňování zastupitelů a seznámit se s novelou účinnou od 1. 1. 2024. V celém průběhu bude kladen důraz na aspekty právní úpravy, které v praxi nejčastěji činí problémy.

Infozákon: kverulanti a zneužití práva v aplikační praxi - Adam Furek

Zákon o svobodném přístupu k informacím bývá některými žadateli využíván k jinému účelu než je získání informací. Typicky se jedná o specifickou formu pomsty za výkon veřejné správy, s nímž žadatel nesouhlasí, nebo o osobní útoky na konkrétní zaměstnance či veřejné funkcionáře. Lze se tak setkat s dotazy na osobní informace týkající se pracovníků povinných subjektů či se zahlcováním úřadů zjevně nesmyslnými žádostmi či žádostmi, které vyžadují mimořádně velké pracovní úsilí k vyhledání informací. V rámci semináře se proto účastníci dozvědí, jaké možnosti k obraněpřed těmito žadateli právní řád poskytuje.

Dotační možnosti obcí v roce 2024 - Luděk Beneš

Přednáška poskytne informace a poznatky o problematice dotačních zdrojů a o realizaci dotačních projektů v prostředí obecní samosprávy. Dojde k představení nejvýznamnější národních a evropských zdrojů pro obce. Tyto poznatky a informace jsou doplněny praktickými příklady a zkušenostmi z činností samosprávy v řešené oblasti, a to včetně informací o nejčastějších úskalích či problémových situacích, ke kterým v praxi dochází.

Zkušenosti z kontrol hospodaření obcí - Aleš Trojan

Zaměření se na problematiku možného sestavování rozpočtů a zpracování rozpočtových opatření, praktické řešení zveřejňování dokumentů na úředních deskách obcí a profilů zadavatele, otázky týkající se schvalování rozpočtů a účetních závěrek příspěvkových organizací včetně zajištění jejich kontroly, bližší specifikace pravomocí rady a zastupitelstva územního celku, konkrétní postup pro schvalování účetních závěrek a závěrečných účtů územních celků a seznámení se základními změnami v zákoně o obcích.

Krizová komunikace pro samosprávy - Eva Fruhwirtová

Fungují racionální argumenty? Jak ustát konfliktní situace s problémovými občany. Co dělat, když zavolá novinář s cílem vytáhnout z vás nějakou senzaci? Podíváme se na způsoby, jak komunikačně řešit různé typy projektů a situací. I na sociálních sítích. 

Střet zájmů a neslučitelnost funkcí - Stanislav Polčák

Výklad postihne jak problematiku střetu zájmů podle zákona o obcích (tato regulace se týká všech obecních zastupitelů), tak podle zákona o střetu zájmů (tato zákonná úprava dopadá jen na některé představitele obcí). Přednáška se dále dotkne i nejnovějších soudních rozhodnutí včetně nálezů Ústavního soudu. Lektor rovněž pojedná o povinnosti učinit oznámení, která tíží každého starostu, a v neposlední řadě shrne nedávný vývoj v úpravě přístupu k údajům z centrálního registru oznámení.

Nevyplňujte toto pole:
IP Avatar autora Kde? 14.2.2024 17:47
Proč neuvádíte kde se škola bude konat?
Odpovědět
AJ Avatar autora 14.2.2024 23:07
Je uvedeno že škola je on-line.
HP Avatar autora Letní škola 12.2.2024 16:14
Kde se bude letní škola pro starosty konat?
Odpovědět