Reference

Trestní odpovědnost starostů a zastupitelů aneb jak se nedostat do tepláků I. - úskalí zákona o obcích / Jan Horník 

Jan Hornik

Webinář byl dobře vedený fundovaným lektorem. Zajímavé případy z jeho kontrolní praxe. Cvičné otázky na problematiku obcí ukázaly nejednotnost výkladu zákona na obcích. Bylo to poučné.

František Svoboda, starosta obce Sobůlky

 

Dotační možnosti pro obce / Luděk Beneš

549b6711-3bed-4f85-8e3f-8282df5b61faSeminář dotační možnosti pro obce, který jsem měl možnost navštívit, byl pro mě velmi přínosným. Oceňuji formát semináře, který mi umožnil se rychle zorientovat ve všech dostupných dotačních pobídkách a ušetřil mi tak čas vlastní zdlouhavé rešerše. Seminář byl veden odborníkem, který dobře rozumí tématu a má dlouholeté zkušenosti z prezentované oblasti. Podobně možnost diskutovat s kolegy a účastníky nad konkrétními příklady z jednotlivých obcí byla velmi podnětná. Určitě doporučuji tento seminář všem, kdo se zajímají o financování projektů pomocí dotací. Děkuji organizátorům a lektorům za jejich úsilí, odnesl jsem si mnoho cenných znalostí.

Jiří Chorouš, starosta obce Podmoky

Zúčastnila jsem se školení Dotační možnosti pro obce a školení bylo velice zajímavé a pro mne potřebné. Moc děkuji za spolupráci.

Mgr. Dagmar Horevajová, starostka obce Předboj

Vzdělávací kurz byl pro mě velice užitečný. Školitel byl moc příjemný a vysvětlil všechno srozumitelně. Bylo fajn potkat se starosty a předat si zkušenosti. Víc takových školení.

Sylvie Litochleb, starostka obce Cikháj

Seminář byl velmi přínosný a zprostředkoval jeho účastníkům ucelený přehled v problematice dotací. Hodnotím jej velmi kladně, přínosné pro dokreslení problematiky byly praktické příklady a v následné diskusi byly erudovaně zodpovězeny všechny vznesené dotazy.

účastník semináře v Olomouci dne 25. 10. 2023

Na včerejším "dotačním" semináři Ing. Luděk Beneš posluchačům z řad  vedení obcí a menších měst prezentoval širokou paletu dotačních příležitostí pro samosprávy. Díky bohatým praktickým zkušenostem přednášejícího s dotačním managementem jsme měli možnost získat cenné rady a postřehy takříkajíc z první ruky. Seminář zástupcům samospráv usnadní orientaci v jednotlivých dotačních titulech, což následně pomůže při plánování konkrétních akcí či projektů, které by chtěly obce s pomocí dotací v budoucnu realizovat.

Mgr. Jan Blaho, starosta obce Luběnice & pověřenec pro ochranu osobních údajů SMS-služby

Velice děkuji za informace předané na včerejším školení. Vzhledem k tomu, že jsem v této problematice úplným nováčkem, bylo pro mne školení velkým přínosem. Školení bylo prezentováno velice odborným a i pro mne jako nezkušeného pochopitelným způsobem.

Mgr. Martin Eschner, starosta obce Smilovice

Mohu sdělit, že jsem rád, že jsem tohoto semináře zúčastnil. Pan Beneš mi trochu otevřel oči a neskutečně nabudil zejména jeho praktickými zkušenostmi a příklady čerpání dotací v jeho obci.

Václav Červenka, starosta obce Všeruby u Plzně
 

Ještě jednou děkuji za zorganizování semináře, kde přednášel pan Ing. Beneš. Mohu říci, že po dlouhé době proběhl seminář s mou stoprocentní spokojeností. Výklad vůbec nebyl nudný a především jsem si z něho odnesla plno nových informací nejen dle zákonů a dotačních možností, ale i možnosti postupů z praxe. Moc děkuji a určitě to nebyl poslední seminář, který jsem u vás absolvovala. Jen tak dál!

Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce Kořenice

Seminář, kterého jsem se zúčastnila ve středu 25.10.v Olomouci byl pro mě velkým přínosem. Lektor mluvil zasvěceně, odborně a přitom srozumitelně, velice prakticky shrnul téma semináře. Až bude příště pan Beneš vést seminář, ráda se znovu zúčastním. 

Ing. Ludmila Baranová, místostarostka obce Dobrá

Velmi děkuji za obohacující kurz k dotačním možnostem obce. Příjemné prostředí, přátelská atmosféra, a hlavně skvělý lektor.

Pavel Lapáček, místostarosta obce Březiny

Seminář o dotacích vedený Ing. Benešem ze SMS ČR Vzdělávání byl velkou cennou příležitostí pro získání ucelených informací o dostupných dotačních zdrojích a uceleném obrazu o programech pro obce České republiky. Zároveň byl vyváženě propojen s dobrými konkrétními příklady z praxe obcí.

Ing. Luboš Marek, starosta obce Veletov 

Vztah mezi obcí a školou aneb co (z)může zřizovatel / Petr Halada

17b34bf1-d762-4e12-aa5e-11bd49623193Vámi organizované školení bylo velmi podnětné. Přednášející v průběhu školení odpovídal na dotazy a navíc nám byly zaslány veškeré podklady potřebné pro další rozvoj a práci. Moc děkuji za ukázku nových postupů a úhlů pohledu.

Bc. Grażyna Wróblová, referentka školství a bytového fondu, obec Horní Suchá

Seminář v Olomouci se mi velmi líbil. Spokojený jsem byl se zkušenostmi lektora a jeho vystupováním. Setkání bylo efektivní a zároveň mě obohatilo a nové znalosti. Příjemným překvapením byl oběd a občerstvení v průběhu semináře.

Ing. David Ptáček, místostarosta, město Brumov-Bylnice