O nás

LOGO_sms_sluzby.eps_2656_1120

O společnosti SMS-služby s.r.o.

Společnost SMS-služby s.r.o. vznikla v roce 2018 jako stoprocentní dceřiná společnost Sdružení místních samospráv České republiky. Smyslem její existence je poskytovat profesionální a cenově výhodné služby členské základně SMS ČR, a to nejen obcím, ale i jejich příspěvkovým organizacím, zejména školám. Řadu našich služeb nabízíme i obcím a školám nečlenským.

Obcím, městům a školám na území celé České republiky se prostřednictvím našich služeb snažíme ulehčit od časově a odborně náročných činností, se kterými se musejí nevyhnutelně potýkat. V současné době se zaměřujeme na problematiku ochrany osobních údajů, administrace veřejných zakázek a dotací, strategické plánování, administraci autorských práv nebo na problematiku auditu webových stránek.

smscr

O Sdružení místních samospráv České republiky

SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Kopie souboru smscr_vzdelavani

O projektu SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ

SMS-služby s.r.o. se ve stále větší míře věnují problematice vzdělávání, a to v souladu se svým zaměřením v komunální a školské oblasti a v problematice ochrany osobních údajů. V létě 2022 získaly status akreditované vzdělávací instituce a od září tohoto roku na adrese https://www.smscr.education nabízejí obcím, školám a pověřencům pro ochranu osobních údajů možnost registrace na své kurzy prostřednictvím jednoduchého e-shopu.