12 položek celkem

Cena

300800
1300800
reditel skoly
968 Kč včetně DPH
800 Kč

Tento webinář se věnuje procesu výběru nového ředitele školy, jeho nástrahám a příležitostem. Cílovou skupinou webináře vedeného Petrem Haladou jsou jak představitelé samospráv,...

175
pozvanka na webinar
726 Kč včetně DPH
600 Kč

  Nutnost přijmout řadu dětí a žáků ukrajinské národnosti s sebou nese nové povinnosti pro ředitele, ale i pro vyučující. Jaké výjimky ze stávajících pravidel přináší...

178
logo png
726 Kč včetně DPH
600 Kč

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství. Byť školský zákon obsahuje pravidla pro použití správního řádu, situace je nejasná. Ovlivněna je mnoha...

181
logo png
726 Kč včetně DPH
600 Kč

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství a zástupcům zřizovatele. Rozhodování o přijetí do mateřských škol a související aplikace správního řádu je nutnou,...

184
logo png
726 Kč včetně DPH
600 Kč

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství a zástupcům zřizovatele. Rozhodování o přijetí do základních škol a související aplikace správního řádu je nutnou,...

187
logo png
726 Kč včetně DPH
600 Kč

Práce učitele a ředitele je podobná pouze na první pohled. Učit žáky je něco jiného než vytvářet podmínky ostatním učitelům. Mnozí jsou potom překvapeni rozmanitostí ředitelské...

190
logo png
726 Kč včetně DPH
600 Kč

  Školní řád pro mateřské školy – příklady z praxe. Důležitost Řádu školy pro ochranu ředitele a celého kolektivu. Čeho se vyvarovat a naopak na co nezapomenout. Dokument,...

193
logo png
968 Kč včetně DPH
800 Kč

Webinář účastníky seznámí s problematikou tvorby a obsahu zřizovací listiny základní a mateřské školy, poskytne praktický návod jak postupovat při její přípravě a schvalování....

196
logo png
363 Kč včetně DPH
300 Kč

Uplynulo jen několik dní od chvíle, kdy MŠMT zveřejnilo metodiku odměňování ředitelů škol. V reakci na to jsme v rámci projektu SMS-seminář připravili webinář pod vedením Petra...

199
konkurzy na reditele skol prakticky
726 Kč včetně DPH
600 Kč

Řadu zřizovatelů v nejbližší době čeká konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení, a to je důvod, proč jsme se rozhodli připravit webinář věnovaný tomuto...

202
logo png
968 Kč včetně DPH
800 Kč

Ředitel školy je mimo jiné manažerem a personalistou. Musí proto mít alespoň základní znalosti pracovního práva. V rámci webináře se budeme zabývat správným vznikem pracovního...

205