Nakládání s majetkem obce - teorie a praxe / Dominik Hrubý / 4. června 2024 (09:00 - 15:00) / Pardubice

Kód: 427
1 hodnocení
1 800 Kč 1 800 Kč včetně DPH

Cílem kurzu je seznámit účastníky s právní úpravou regulující nakládání s majetkem obce a její praktickou aplikací se zaměřením na typové situace, které jsou v praxi obecní samosprávy nejčastěji předmětem nejasností a působí problémy. Při výběru typových situací budou lektoři vycházet z několikaletých zkušeností při poskytování praktického právního poradenství zejména obcím I. typu. Po absolvování kurzu by se účastníci měli mít základní orientaci v nejdůležitějších pravidlech nakládání s majetkem obce.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nakládání s majetkem obce – teorie a praxe_Pardubice_červen 2024

Struktura semináře

1. Účastníci se nejdříve ve stručnosti seznámí s ústavněprávním významem majetkové autonomie samosprávy, hlavními zdroji příjmů obcí a základními relevantními pojmy soukromého a veřejného práva a zásadami hospodaření veřejnoprávní korporace. 

2. Druhá část bude věnována základním pravidlům hospodaření s majetkem obce (povinnostem, omezením), které stanoví zákon o obcích, a rozdělení pravomocí vztahujících se k majetkoprávním dispozicím mezi orgány obce, a to v případech existence i neexistence rady obce. Akcentována bude možnost operativního nastavení rozdělení rozhodovacích pravomocí podle specifik obce ve vztahu k většině majetkových dispozic. 

3. Předmětem třetí části bude rozpočtové hospodaření obce – prezentován bude proces schvalování jednotlivých rozpočtových dokumentů (střednědobý výhled, rozpočet, závěrečný účet, pravidla rozpočtového provizoria), základní principy hospodaření podle rozpočtu obce a nejčastější případy porušování zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zmíněna bude i působnost zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vůči obcím. 

4. Ve čtvrtém bloku bude rozebrána právní (zejména občanskoprávní a trestněprávní) odpovědnost úředníků ÚSC a členů zastupitelstva obce. Představen bude zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

5. V závěru kurzu budou formou stručného přehledu představeny významné povinnosti obce související s majetkoprávními dispozicemi vyplývající ze zvláštních zákonů, jejichž detailní rozbor přesahuje rámec kurzu – především zákon o zadávání veřejných zakázek, dále zákon o finanční kontrole, zákon o svobodném přístupu k informacím nebo nařízení GDPR. 

 Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: