4. dubna 2024 rozebere paragraf za paragrafem v Zákonu o obcích Mgr. et Mgr. Dominik Hrubý