Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle novely zákoníku práce - ZÁZNAM WEBINÁŘE