Dotační možnosti pro obce se přesouvají do terénu. Součástí kurzu bude komentovaná exkurze po území obce Dymokury, kde dojde k představení konkrétních obecních projektů