GDPR PRO - vzdělávání pověřenců pro ochranu osobních údajů

Už příští čtvrtek se uskuteční první z webinářů z cyklu GDPR PRO, který se obrací především na pověřence pro ochranu osobních údajů, výběrem témat a pojetím kurzů ale cílíme na širší odbornou veřejnost. Premiéru obstará Mgr. František Nonnemann ze Spolku pro ochranu osobních údajů, ve spolupráci s nímž tento projekt pořádáme, a tématem budou zpracovatelské smlouvy. Více se dozvíte na stránce věnované tomuto kurzu.