Jak psát obecní zpravodaj a obecní kroniku lépe? Další seminář na toto téma se uskuteční 7. května v Češnovicích