Letní škola nejen pro ředitele škol, ale i pro jejich zřizovatele je tu! Kromě nich jsou ale vítáni všichni zájemci o školskou problematiku. S našimi lektory jsme si pro ně připravili pestrou směs kurzů