Seminář Obec a pohřebnictví pod vedením Adély Palíškové účastníkům představí citlivé téma, které nepostrádá zajímavost