Seminář Obec a pohřebnictví se koná již příští týden