Seminář Obec a sociální problematika je zaměřen na předání informaci z oblasti institutů sociální ochrany osob, a to zejména těch, které jsou svěřeny nebo se dotýkají působnosti obcí jak ve výkonu přenesené tak v samostatné působnosti obcí.