Seminář Obec a sociální problematika se uskuteční 30. května v Pardubicích