ZÁZNAM WEBINÁŘE Kamerové systémy ve světle nové metodiky ÚOOÚ: dopady pro obce a školy