Nový stavební zákon pohledem obcí / Kamil Jelínek / 7. 12. 2023 (09:00 - 15:00) / Pardubice

Kód: 336
Novinka Tip 10% sleva pro členy SMS ČR 25% sleva pro klienty SMS-služby Akreditace MV ČR
3 hodnocení
2 190 Kč 2 190 Kč včetně DPH

Novému stavebnímu zákonu se budeme věnovat na akreditovaném kurzu s advokátem Kamilem Jelínkem, který se právě stavebnímu a komunálnímu právu věnuje. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nový stavební zákon pohledem obcí_Pardubice_prosinec 2023_final

O kurzu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout jeho účastníkům náhled do nové právní úpravy stavebního zákona, který za několik měsíců nabyde účinnosti. Územní samosprávné celky (obce) se pomalu připravují jako obecní stavební úřady na jeho aplikaci. Nový stavební zákon přináší některé změny, které budou muset stavební úřady při své činnosti reflektovat. Cílem programu je poskytnout územním samosprávným celkům přehled nové právní úpravy s akcentem na odlišně nastavené postupy při realizaci své činnosti. Pro lepší pochopení problematiky budou uváděny četné praktické příklady a bude prováděna komparace se současnou právní úpravou stavebního zákona z roku 2006 tak, aby nově nastavené postupy byly dobře patrné. Praktické ukázky vycházejí z dlouholetých zkušeností lektorů programu, kteří se řadu let věnují problematice stavebního práva ať z pohledu ÚSC, tak developerů a dalších zainteresovaných subjektů ve stavebnictví. Po absolvování kurzu se účastník bude orientovat v nových povinnostech vyplývajících pro ÚSC z nové právní úpravy.

Struktura kurzu

1. Účastníci se nejdříve ve stručnosti seznámí se základními informacemi o novém stavebním zákonu jako takovém, následně bude podrobněji rozebráno nabytí účinnosti stavebního zákona. Úvodní blok bude zakončen přiblížením legálních definic základních pojmů, na kterých je celý právní předpis vystavěn. 

2. Druhá část se zejména zaměří na vymezení stavebních úřadů z hlediska jejich příslušnosti k rozhodování a na vymezení nově nastavené státní stavební správy. Základním cílem tohoto bloku je poskytnutí přehledu změn oproti současné struktuře stavebních úřadů. 

3. Ve třetí části bude podrobně představena problematika územního plánování s akcentem na povinnosti pořizovatele územního plánu a na vlastní průběh pořizování územního plánu. Druhá část třetího bloku se zaměří na problematiku zásad pro výstavbu, která dosud neměla oporu v platné právní úpravě a s jejichž uplatňováním se v praxi setkáváme stále častěji. 

4. Další blok zaměří svou pozornost na stavební řád. První část seznámí cílovou skupinu s úkony před zahájením řízení. Následně se přesuneme do problematiky již vlastního řízení o stavebním záměru až po výslednou kolaudaci stavby. Tento blok představí stěžejní část postupu stavebních úřadů. Patřičná pozornost bude věnována problematice odstraňování staveb, mimořádným postupům a soudnímu přezkumu rozhodnutí stavebního úřadu. 

5. Poslední blok se zaměří na zcela konkrétní a úzké téma, a to práva a povinnosti obce v postavení účastníka stavebního řízení, a to jednak jako stavebníka, dále také jako účastníka řízení z titulu, že na jejím území má být záměr uskutečněn. Obec tak jako účastník stavebního řízení může zaujímat dvojí postavení.

Po skončení posledního bloku bude dán prostor dotazům posluchačů. 

O lektorovi

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. je advokátem specializujícím se na právo územních samospráv, se zkušenostmi z Krajského soudu v Brně. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.


 Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: