Obec a sociální služby / Irena Drijáková / ZÁZNAM WEBINÁŘE

Kód: 397
10% sleva pro členy SMS ČR 25% sleva pro klienty SMS-služby
Neohodnoceno
800 Kč 968 Kč včetně DPH

Problematika sociálních služeb představuje jedno z citlivých a náročných témat, se kterými jsou samosprávy nuceny se potýkat. Vhled do něj poskytne paní Irena Drijáková, zkušená lektorka, která se této oblasti dlouhodobě pohybuje.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Obec a sociální služby_leden 2024

O kurzu

Webinář je zaměřen na předání informaci z oblasti zajištění a poskytování sociálních služeb se zaměřením na role obce v této oblasti. Obce mají v prostředí sociálních služeb různé kompetence a povinnosti, ale také potřeby a cíle zaměřené např. na podporu občanů žijících v obci a na vytváření předpokladů pro dostatečné zajištění sociálních služeb na území obce. Tyto kompetence a potřeby obcí souvisí i s procesy registrace sociálních služeb, se znalostí pravidel z oblasti kontroly a inspekce kvality sociálních služeb. Oblast sociálních služeb souvisí i se zajištěním financování sociálních služeb, s vnímáním rizik a úskalí, která přichází v úvahu podle toho jaká role, kompetence či působnost je obcí realizována. Na tyto otázky a příklady z praxe se webinář svým obsahem zaměřuje, kdy lektorka čerpá ze své profesní praxe 20 let v oblasti sociálního poradenství, sociální práce, veřejného opatrovnictví, rozhodování ve správním řízení (i v souvislosti s registracemi sociálních služeb nebo s pověřením pověřených osob apod.) a kontrolní i metodické činnosti vůči obcím. Účastník webináře získá jeho absolvováním informace ze všech výše uvedených oblastí.

Struktura kurzu

  1. Úvod do oblasti sociálních služeb, kdo může být osobou pečující  a kdo může být poskytovatelem sociální služby a na základě jakého oprávnění.
  2. Postavení obce – její role v rámci vytváření předpokladů pro poskytování sociálních služeb jako výkon samosprávy, nebo  v roli poskytovatele sociální služby či  zřizovatele poskytovatele sociální služby,  popř. v návaznosti na výkon státní správy svěřené obcím.
  3. Podmínky a procesní postupy při registraci sociálních služeb, kdo poskytuje poradenství a metodickou podporu apod.. včetně  návaznosti na úlohu obcí v těchto procesech.
  4. Související procesy jako analýzy a depistáže  ke zjištění potřebnosti sociálních služeb v území obce.
  5. Pravidla a postupy související s financováním sociálních  služeb, procesy kontroly  a inspekce kvality, úskalí  rizika s tímto spojená apod.
  6. Kazuistiky – příklady z praxe vyplývající z poradenské, metodické či kontrolní činnosti vůči obcím a jejich úřadům.

Každý bod obsahu výše cca 20 min.

Lektorka o sobě

V soc. oblasti působím přes 30 let. Po gym. VOŠ sociální v Ostravě (DiS., obor sociální práce), poté PrF. na MU Brno (Bc. právní specializace – právo soc. zabezpečení, Bc. práce - změny v soc. oblasti vstupem ČR do EU), dále FF Ostravské univerzity (Mgr., Soc. politika a soc. práce, Dip. – z oblasti vývoj koncepce soc. dávek v ČR). První roky jsem pracovala v soc. službách ve dvou občanských poradnách, které jsem sama založila. Poté jsem začala pracovat na KÚ MSK, odboru SOC, jako metodik soc. dávek všech nepojistných soc. dávek (II. a III. pilíř soc. zabezpečení) a jako úředník jsem projednávala cca 10 let ve správním řízení všechny opravné prostředky proti rozhodnutím ÚP ČR a OÚ ORP a OÚ PO při výkonu státní správy v území MSK, včetně kontroly a metodiky. Od reformy v poskytování soc. dávek v roce 2011 dosud vykonávám na KÚ MSK metodiku, kontrolu a projednávání věci z pozice II. inst. správního orgánu v oblasti soc. práce, soc. prevence, veřejného opatrovnictví a další agendy výkonu státní správy v soc. oblasti. Po dobu cca 25ti let přednáším průběžně pro cca 10 vzdělávacích agentur, případně pro ÚP ČR, MPSV, soc. služby, obce apod.


 Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: