24. května se v Češnovicích pod vedením Petra Halady uskuteční seminář pod názvem "Vztah mezi obcí a školou", jehož účastníci budou s uvedenou problematikou seznámeni komplexním způsobem