6. června se podíváme na problematiku daně z nemovitých věcí a samosprávy