Akreditovaný kurz Nakládání s majetkem obce - teorie a praxe se uskuteční již 4. června v Pardubicích