Jak používat kamerové systémy s přihlédnutím k nové metodice ÚOOÚ vás detailně seznámíme 16. dubna