Málokdo v dnešní době není on-line. Používáte Facebook, Instagram, síť X? Jak se neztratit ve spleti sociálních sítí si ukážeme 18. dubna