Seminář Obec a pohřebnictví je určen starostům, hospodářkám či správcům pohřebiště obcí