Začátkem června se v Pardubicích bude konat kurz o nakládání s majetkem obce